joi, 16 februarie 2012


Despre manipulare mediatică....                                            

Am să enumăr câteva tipuri de manipulare în  televiziune.

Tipuri de manipulare televizată


Manipularea prin imagine

Manipularea prin filmare

Manipularea prin montaj

Manipularea prin comentariu

Manipularea prin paginaţie

Manipularea prin omisiune

Manipularea prin zvonuri mediatice

Manipularea prin cenzură

Manipularea prin procedeul "a ascunde arătând"

Manipularea prin charisma

Manipularea prin jurnalist
Elementele specifice diferitelor tipuri de producţii de televiziune.

Manipularea opiniei publice într-un talk-show, dezbatere, documentar, ancheta inscopul părtinirii uneia dintre părţile implicate se poate face prin darea cuvântului inmajoritatea timpului reprezentanţilor acelei părţi, acordarea acestora a dreptului de a aveainterventii mai lungi şi într-un spaţiu de prezentare mai larg, sublinierea acţiunilor lor pozitivesi minimalizarea faptelor benefice ale părţii adverse etc.

Există trei elemente principale care concura la realizarea manipulării în cazul diverselor producţii de televiziune:

a)Moderatorul
b)Compoziţia platoului
c)Scenariul (discuţiei/emisiunii)


Moderatorul

Primul nivel la care poate începe manipularea este cel al moderatorului. Interventiileacestuia sunt văzute ca fiind
constrângătoare deoarece moderatorul impune subiectul/tematica de discuţie, da şi ia cuvântul invitaţilor, le acorda acestora o importantadiferita ce poate fi observată prin elemente de comunicare non-verbala (tonalitate: tonrespectuos, dispreţuitor, politicos, agasat etc).
Studii făcute de sociologi au demonstrat faptul că, de multe ori, moderatorul, auto-definindu-se drept purtătorul de cuvânt al publicului, pune întrebări care să-i satisfacă doar propria curiozitate sau interesele sale, chestiunile ridicate nefiind interesante pentru majoritatea telespectatorilor. Moralismul moderatorilor este în multe cazuri discutabil.O altă strategie de manipulare care poate fi abordată de moderator este mimarea lipseide timp; el se foloseşte de ceas pentru a lua cuvântul invitaţilor sau pentru a-i întrerupe tocmai când se ajunge în miezul problemelor, astfel pierzându-se esenţa şi chiar scopul dezbaterii.Cu cât un moderatori sau un lider de opinie are o credibilitate mai mare şi un statutsocial mai ridicat (conturat de nivelul de salarizare, frecventa participărilor la talk-show-uri,numărul de relaţii cu VIP-uri etc), cu atât discrepanţă dintre el şi un invitat mai puţin cunoscut, chiar dacă este expert într-un domeniu, este mai mare. Compoziţia platoului

Al doilea nivel la care se poate realiza manipularea în cazul producţiilor de televiziune- compoziţia platoului - este determinant pentru modul de abordare al problemelor. Există indivizi care nu sunt invitaţi de nimeni, precum şi persoane care refuză orice invitaţie. Modul în care este alcătuit cercul de invitaţi influenţează inconştient modul de percepţie al telespectatorilor, absenta unuia sau a altuia dintre reprezentanţii vreunei părţi aflate la discutiiavand o mare importanţă în manipularea mediatică.Manipularea prin prezentarea dezechilibrată a părţilor

Compoziţia platoului ar trebui, teoretic, să ofere imaginea unui echilibru democraticintre părţi. Uneori însă, dreapta şi stânga prezentatorului sunt folosite în scopul de a simboliza :Dreapta şi Stânga politică, iar dacă aceste două părţi nu sunt egal reprezentate (fie la inceputulemisiunii, fie pe parcursul ei se aduc mai mulţi invitaţi şi susţinători de una dintre părţi), se produce o deformare a percepţiei în favoarea uneia dintre grupări, distorsiune influenţată nude calitatea ci de numărul invitaţilor susţinători.

Scenariul

Scenariul, pe baza căruia moderatorul conduce dezbaterea/emisiunea şi arbitrează părţile poate să fie stabilit înaintea înregistrării (caz în care calitatea discuţiei poate fi afectată, încorsetata de rigiditatea scenariului). Nici cealaltă opţiune nu este, însă,lipsită de riscuri; în cazul în care moderatorul îşi trasează scenariul în linii mari în urma discuţiilor pregătitoare cu participanţii prezumtivi, prin care lasa loc siimprovizatiei sau exprimării libere în timpul emisiunii, discuţia poate să deviezeintr-un mod periculos. Oricum, nu trebuie uitată una din regulile tacite ale jocului şi anume,menţinerea limbajului în limitele politeţii.

Manipularea prin mijloace non-verbale de comunicare

Comunicarea non-verbala este un proces complex care include omul, mesajul, stareasufleteasca, mişcările trupului şi cei cu care se intra în relaţie. Informaţiile legate de aceastacomunicare foarte complexă au ajuns să fie studiate şi însuşite de aproape toate persoanele publice sau aflate în funcţii de conducere (fie manageri de întreprinderi, fie politicieni, vedetede cinema sau de televiziune). Principalele instrumente ale manipulării în dialoguri sinegocieri sunt vocea, privirea, gesturile, poziţia corpului (postura), distanta şi buzele.Deşi pare contradictoriu, vocea este un element principal al comunicării non-verbaledeoarece poate fi modulata pe o scară foarte largă. Vocea se compune din 3 elemente esenţiale, care pot căpăta un nivel de variaţie diferit în funcţie de modul în care  folosim:
-ritmul (ce poate alterna de la încet la rapid)-volumul (care poate varia de la mic la mare)
-tonul (a cărui gama oscilează de la ascuţit la grav).

Impactul pe care elementele comunicării îl au în cadrul unui dialog sau al unei dezbateri este următorul:    Cuvintele au posibilitatea cea mai mare de control, însă au impact mai scăzut faţă de celelalte elemente; tonul vocii are un impact mai mare în cadrul procesuluide comunicare iar posibilitatea de control este medie; simbolurile non-verbale au impactul celmai mare în desfăşurarea comunicării interpersonale dar şi posibilităţile cele mai reduse decontrol.Atât limbajul trupului cât şi metalimbajul (cuvintele şi expresiile care pot releva adevăratele atitudini şi gânduri ale unei persoane) pot trezi instinctul, intuiţia, "al 7-lea simt", presimţirea că vorbitorul nu spune ceea ce gândeşte. Metalimbajul permite indivizilor să-i manipuleze pe alţii fără ca aceştia să-şi dea seama. În conversaţiile directe, efectul maxim al cuvintelor nu depăşeşte 7%. Se spune că noi auzim jumătate din ceea ce se spune, ascultăm cu atenţie jumătate din ce am auzit şi ne amintim jumătate din ce am ascultat sumar. Un element de o mare importanţă într-o dezbatere televizată îl reprezintă
forma şi caracteristicile mobilierului din studio.

 Jocul de putere cu scaune dintre moderator-invitat

(va urma)

Caietul cu Articole