miercuri, 25 aprilie 2012

tu, eşti ceea ce îţi doreşti foarte profund…


"Tu, eşti ceea ce îţi doreşti foarte profund. Dorinţa este cea care îţi determină voinţa.
Voinţa stă la baza faptelor tale.Iar faptele îţi creează destinul.”

Legea potenţialităţii pure
“Sursa întregii creaţii este conştiinţa pură… potenţialitatea pură care încearcă să exprime ceea ce este nemanifestat într-o formă manifestată.

Dacă realizăm că Sinele nostru real este potenţialitate pură, noi ne punem în rezonanţă cu acea putere care manifestă tot ceea ce există în univers.
La început nu exista nici existenţă, nici non-existenţă. Toată această lume nu era decât energie nemanifestată…
Cel Unic respira, fără respiraţie, prin propria Sa putere. Şi nu exista nimic altceva…”
Imnul Creaţiei, Rig Veda

Legea dăruirii (consacrării)
“Universul operează prin intermediul schimburilor dinamice… Dăruirea şi primirea reprezintă aspecte diferite ale fluxului de energie care curge prin univers.

Prin voinţa de a dărui (consacra) ceea ce urmărim să dobândim, noi permitem libera circulaţie a energiei universale, a abundenţei energetice, în viaţa noastră.
Tu goleşti mereu şi mereu acest fragil vas, dar îl umpli apoi cu viaţă nouă. Porţi tot timpul acest fluier micuţ, confecţionat dintr-o tulpină de trestie, prin peregrinările Tale, şi cânţi la el melodii veşnic noi… Darurile Tale infinite coboară asupra mea, şi trebuie să le ţin în micuţele mele mâini. Epocile trec, dar Tu continui să curgi, fără ca vasul să se umple vreodată până la limită.”
Rabindranath Tagore, Gitanjali

Legea karma-ei, sau a cauzei şi efectului
“Orice acţiune generează o forţă energetică ce se va întoarce asupra noastră în acelaşi fel… Noi culegem ceea ce semănăm.
Atunci când optăm pentru acţiuni ce le aduc celor din jur fericire şi succes, fructele naturale ale karma-ei noastre vor fi fericirea şi succesul.
Karma este afirmarea eternă a liberului arbitru al omului… gândurile, cuvintele şi faptele noastre sunt firele ţesăturii pe care o ţesem singuri în jurul nostru.”
Swami Vivekananda

Legea efortului minim
“Inteligenţa naturii funcţionează fără nici cel mai mic efort… în armonie, în iubire, fără anxietate.
Atunci când cultivăm forţele armoniei, bucuriei şi iubirii, noi putem crea succesul şi bunăstarea fără efort.
O fiinţă centrată în Sine cunoaşte fără a se deplasa nicăieri, vede fără să privească şi realizează fără să înfăptuiască.”
Lao Tse

Legea intenţiei şi a dorinţei
“Orice intenţie şi orice dorinţă conţine inerent în ea mecanismul prin care poate fi îndeplinită… În câmpul purei potenţialităţi, dorinţele şi intenţiile au o putere de organizare infinită.
Atunci când introducem o intenţie în câmpul fertil al potenţialităţii pure, noi punem această putere infinită de organizare să lucreze pentru noi.
La început a existat dorinţa, care a fost prima sămânţă a minţii. Meditând în inimile lor, înţelepţii au descoperit prin înţelepciunea lor conexiunea care există între ceea ce există şi ceea ce nu există.”
Imnul Creaţiei, Rig Veda

Legea detaşării
“În detaşare sălăşluieşte înţelepciunea incertitudinii…În înţelepciunea incertitudinii sălăşluieşte eliberarea de trecut, de ceea ce cunoaştem, care reprezintă închisoarea condiţionării trecute.
Prin voinţa de a păşi în necunoscut, în câmpul tuturor posibilităţilor, noi ne abandonăm minţii creatoare care orchestrează dansul universului.
La fel ca două păsări aurii care îşi au cuibul în acelaşi copac, ca doi prieteni intimi, egoul şi Sinele sălăşluiesc în acelaşi corp. Primul mănâncă fructele dulci-acrişoare ale pomului, în timp ce al doilea îl priveşte cu detaşare.”
Mundaka Upanishad

Legea dharma-ei, sau a menirii în viaţă
“Orice om are o menire în viaţă… un har unic sau un talent special pe care îl poate dărui celorlalţi.
Atunci când acest talent unic fuzionează cu serviciul adus celorlalţi, noi experimentăm o stare de extaz spiritual, care este scopul suprem, mai presus de orice.
Când lucrezi, Tu eşti un flaut prin care trece şoapta orelor, transformându-se în muzică.
… Şi ce înseamnă să lucrezi prin iubire? Înseamnă să ţeşi haina cu firele extrase din propria ta inimă, conştient că cea care va purta haina va fi iubita ta…”
Kahlil Gibran, Profetul

preluare Energie Pozitiva.